Nyhetsbrevet Boende och byggande 1/2014

I nyhetsbrevet Boende och byggande 1/2014 kan du bland annat läsa om en lagrådsremiss där regeringen vill sänka kraven på att få hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand, en proposition om nya regler som ska effektivisera lantmäteriförrättningar och en proposition med ändringar i plan- och bygglagen som ska göra det enklare att bygga lägenheter för ungdomar och studenter.

Nyhetsbrevet Boende och byggande 1/2014

Socialdepartementet,
31 januari 2014