Nyhetsbrevet Boende och byggande 4/2014

I nyhetsbrevet Boende och byggande 4/2014 kan du bland annat läsa om regeringens uppdrag till Boverket om att se på förutsättningarna för att bygga småhus i storstäderna. Du kan också läsa om direktivet till utredningen om förbättrad konkurrens på byggmarknaden.

Nyhetsbrevet Boende och byggande 4/2014

Socialdepartementet,
27 juni 2014