Nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård 1/2014

I nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård kan du bland annat ta del av resultat från en snart fyraårig satsning på de mest sjuka äldre. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar och en handlingsplan för öppna jämförelser 2014-2015 har tagits fram av aktörerna gemensamt: Socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL, Famna och Vårdföretagarna.

Nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård

Socialdepartementet,
8 april 2014