Nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård 2/2014

I nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård kan du bland läsa om den nya patientlagen som börjar gälla vid årsskiftet, om regeringens satsning på att korta väntetiderna inom cancervården och om 2014 års åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård

Socialdepartementet,
22 augusti 2014