Nyhetsbrevet Trossamfund 1/2014

I nyhetsbrevet Trossamfund 1/2014 kan du bland annat läsa om Stefan Attefalls turné under våren där han reser runt i Sverige och talar om religiös beröringsskräck. Du kan också läsa om regeringens uppdrag till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att utbilda samfundsledare i demokrati och samhällskunskap samt om innehållet i Begravningsutredningens betänkande "Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats".

Nyhetsbrevet Trossamfund 1/2014

Socialdepartementet,
4 februari 2014