Nyinstiftad utmärkelse ska inspirera till digitalisering av skolan

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med stiftelsen DiU lanserat utmärkelsen Guldtrappan. Genom utmärkelsen vill man uppmärksamma kommuner som gått i bräschen för digitaliseringen av skolan.