Nystart av Politik för Global Utveckling

Tisdagen den 14 april anordnades seminariet "Nystart av Politik för Global Utveckling – Gemensamt Ansvar" av regeringen i samarbete med Concord. Biståndsminister Isabella Lövin medvekar tillsammans med bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Utrikesdepartementet,
13 april 2015