Nytt Avtal: Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden vill få fler nyanlända akademiker i jobb

Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden vill synliggöra nyanlända akademiker som en resurs för arbetsgivarna. Löneökningarna för ettårsavtalet följer det så kallade märket om 2,2 procent.