Nytt BI-system ska göra Tullverket mer effektivt

Tullverket är de första att avropa från Ekonomistyrningsverkets ramavtal för beslutsstödsystem. Leverantören Trimma, som erbjuder systemet Insikt, vann upphandlingen. Avropet är resultatet av ett projekt som Tullverket genomför inom ramen för ett effektiviseringsprogram. Förhoppningen är att systemet, när det väl är på plats, ska frigöra tid för personalen.