Nytt digitalt verktyg hjälper småföretag med lönesättning


Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. Ni har tagit fram det digitala verktyget "jobbamedlönen", där mindre företag kan arbeta aktivt med sin lönesättning.