Nytt insynsråd till Inspektionen för socialförsäkringen

Regeringen har idag utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Inspektionen för socialförsäkringen från och med den 1 juni 2016 till och med den 31 maj 2019: