Nytt kollektivavtal för avtalsområde Värdepapper

Almega Tjänsteförbunden och fackförbundet Seko har enats om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet Värdepapper. Det nya avtalet löper över tre år och de sammanlagda kostnadsökningar, inklusive låglönesatsningen, håller sig inom ramen för det märke om 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.