Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

I det senaste nyhetsbrevet om transporter och infrastruktur kan du läsa om arbetet med den nationella planen för transportsystemet 2014-2025, öppet möte om den maritima strategin, regeringens beslut om att ändra i trafikförordningen för avgifter gällande tunga, breda eller långa transporter, samt det uppdrag regeringen gett Trafikverket, som innebär att förutsättningarna för kortare väntetider för körkortsprov ska ses över.

Läs det senaste nyhetsbrevet om transporter och infrastruktur

Näringsdepartementet,
13 februari 2014