Nytt pris inrättat – mot penningtvätt

AML Award (Anti Money Laundry Award), så heter det nyinrättade priset som OFFENTLIGA AFFÄRER medverkar till att inrätta, tänkt att belöna den som gör en viktig insats för samhället mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Urban Nilsson, ansvarig utgivare OFFENTLIGA AFFÄRER och vd Hexanova uppger:

– Det finns många anledningar att prisa den som gör en viktig insats för samhället. Att motverka #penningtvätt är självklart inget undantag, därför har vi på Offentliga Affärer deltagit i att instifta ett nytt pris med syfta att uppmärksamma dem som gör en extra bra insats i kampen mot penningtvätt kallat #AMLaward 😊


Prisets syfte är att uppmärksamma en eller flera yrkesverksamma personer som har gjort betydande insatser i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Priset delas ut till den som 

·    Vidtagit åtgärder som bevisligen givit påvisbara resultat. 

·    Verkat för att utveckla och genomföra innovativa idéer och strategier som ger effekt.  

·    Visat stor passion för yrket och/eller uppmuntrat viktiga strategiska samarbeten som givit påvisbara resultat. 

·    Tar stort ansvar för uppdraget och/eller visar ett stort engagemang genom att vara/verka som positiv förebild för andra. 

Priset är instiftat av Penningtvättsdagarna i samverkan med tidningen Offentliga Affärer och årets vinnare utses av en väl sammansatt jury bestående av representanter från relevanta organisationer.  

Känner du till någon som är värd att hylla när priset delas ut vid Penningtvättsdagarna 2023 i Maj så tipsa gärna oss!

Du kan nominera din kandidat. Vem tycker du förtjänar att hyllas lite extra? Klicka här.