Nytt ramavtal för fler bostäder

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling i två steg av bra och billiga bostäder för kommunerna. I dag har Lindbäcks Bygg och NCC tilldelats ramavtal i upphandlingens andra del. Den omfattar hus med 4-6 våningar.

– Vår upphandling av bostadshus är nu klar. Tillsammans med de fyra leverantörer som tidigare fått ramavtal för lägre hus, med 2-4 våningar, har vi nu gett kommunerna goda verktyg för att komma tillrätta med bristen på bostäder, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda ramavtal till två mycket kompetenta och välrenommerade företag som kan leverera bostadshus i hela landet. Deras erbjudanden inom detta segment blir ett bra komplement till övriga avtal, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.

Upphandlingen omfattar inte bara typhus utan ett helt byggsystem så det finns goda möjligheter att det ska finnas bostäder som passar alla kommuner.

Efter en avtalsspärr på tio dagar, där ingen leverantör ansöker om överprövning, kan ramavtal tecknas med, i rangordning, Lindbäcks Bygg och NCC. Ramavtalet väntas träda i kraft den 1 april.

Stort intresse för de lägre husen

Efter att ramavtalen för de lägre husen undertecknades den första februari har ett stort antal kommuner och bolag anmält intresse. Förhoppningen är att det redan under 2017 ska kunna finnas färdiga hus någonstans i landet. I den första delen av upphandlingen, som omfattade hus på 2-4 våningar, slöts ramavtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.

Kontakt

Frågor om SKL:s arbete med bostadsförsörjning:

Bengt Westman
Expert
070-319 78 26
bengt.westman@skl.se

Frågor om upphandlingen:

Marcus Widing
Tf Kategoriansvarig bostäder och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral
072-746 88 17
marcus.widing@sklkommentus.se

Frågor om upphandlingen och ramavtalet:

Rickard Andersson
Upphandlingskonsult, AffärsConcept
072-539 13 44
rickard.andersson@affarsconcept.se

Pressjour:

08-452 71 01
press@skl.se