Nytt ramavtal för skanningtjänst

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ramavtal med S4F Progress AB avseende skanningtjänster av leverantörsfakturor. Ramavtalet för skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor.