Nytt regeringsbeslut gör det lättare för kvinno- och tjejjourer att ta del av stödpengar

Regeringen har beslutat att göra en ändring i förordningen om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som innebär att Socialstyrelsen ska fördela det återstående drygt 50 miljoner kronor till lokala jourer. Förändringen innebär att bidraget, som ska stärka jourernas verksamheter, betalas ut under 2016 som organisationsstöd istället för verksamhetsstöd vilket förenklar ansökningsförandet.