Nytt regeringsuppdrag ska motverka överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel

Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel är en allvarlig patientsäkerhetsrisk. Därför ska regeringen inom ramen för läkemedelsstrategin förhindra läkemedelsförskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.