Nytt regeringsuppdrag: Upphandlingsstödet utbildar för högre kvalitet i upphandlingen av äldreomsorg

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet erbjuder under 2013 landets kommuner och landsting utbildning för att stärka kompetensen om hur offentlig upphandling kan bidra till en god äldreomsorg.
Bakgrunden till uppdraget är regeringens bedömning att många kommuner och landsting brister i sina vård- och omsorgsupphandlingar. Maria Larsson, regeringens barn- och äldreminister, vill att de äldres behov sätts i fokus vid upphandlingar.
– I många upphandlingar tas det inte hänsyn till de äldres uttalande önskan och behov, så här finns det ett viktigt förbättringsområde, säger Maria Larsson.