Nytt SKL-projekt ska få fler att cykla

Regeringen har beviljat SKL 1,5 miljoner kronor inom ramen för regeringens nationella cykelstrategi. SKL ska samla, lyfta och sprida goda exempel på insatser som bidrar till ökat cyklande.