Nytt startdatum för 4G-näten nära järnvägsspåren

I dag höll Näringsdepartementet ett möte tillsammans med mobil- och tågoperatörerna om samexistens mellan GSM-R och 4G-näten längs järnvägen. Vid mötet förklarade mobiloperatörerna och tågbranschens representanter att de är införstådda med PTS beslut att skyddsvillkoren ska fortsätta att gälla fram till den 30 juni 2016. Det innebär att tågen kommer att kunna gå som vanligt efter den 1 juli 2015.

Pressmeddelande: Nytt startdatum för 4G-näten nära järnvägsspåren

Näringsdepartementet,
25 maj 2015