Nytt stöd till arbetsgivare för rehabilitering av anställda

Idag har regeringen fattat beslut om ett nytt ekonomiskt stöd som underlättar för arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar. Stödet – som ersätter de tidigare bidragen till företagshälsovård – stöttar både arbetsgivare och sjukskrivna anställda i syfte att underlätta återgång i arbete. Stödet administreras och betalas ut av Försäkringskassan och träder i kraft den 1 april 2014.

Pressmeddelande: Nytt stöd till arbetsgivare för rehabilitering av anställda

Socialdepartementet,
13 februari 2014