Nytt stöd till kommuner och landsting som upphandlar enligt Lagen om valfrihetssystem

Kammarkollegiets upphandlingsstöd publicerar idag två nya vägledningar för kommuner och landsting som upphandlar enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Vägledningarna är baserade på ett regeringsuppdrag och framtagna i samverkan med Upphandlingsstödets intressenter.
För att ge upphandlande myndigheter stöd vid upphandling enligt LOV har Upphandlingsstödet tagit fram två nya vägledningar: • en checklista för utformande av ett komplett förfrågningsunderlag vid upphandling som utförs enligt LOV. Checklistan är utformad att kunna användas av kommunerna och landstingen vid alla typer av tjänster