Nytt stödpaket till EU:s jordbrukare

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Bryssel 18 juli. På dagordningen stod en presentation av EU-kommissionens nya stödpaket på 500 miljoner euro riktat i huvudsak till EU:s mjölkproducenter. Miljöanpassning och internationella förhandlingar om handel med jordbruksprodukter diskuterades också.