Nytt verktyg för lönesättning i mindre företag


Svenskt Näringsliv lanserar i denna vecka ett nytt webb-verktyg för mindre företag som vill arbeta aktivt med lönesättning. På www.jobbamedlonen.se finns råd, vägledning och information om företagsnära lönesättning. Verktyget är framtaget i samarbete med medlemsorganisationernas lönebildningsexperter.