Oansvarigt varsel från Unionen och Sveriges Ingenjörer

Unionen och Sveriges Ingenjörer har varslat flera förbund inom Almega om strejk fr o m den 18 april. Fackens krav är en kollektiv och tvingande flexpension. Almega har erbjudit att medarbetarna individuellt ska få välja om de vill få en extra pensionsavsättning eller få motsvarande belopp i löneökning istället och att avtalen i övrigt ska följa det så kallade märket. Facken har tackat nej.