Oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd inrättat


Svenskt Näringsliv tar initiativ till ett oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd. Rådets uppdrag blir att analysera hur arbetsmarknadspolitik, lönebildning och arbetsrätt påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.