Obligatoriskt för statliga myndigheter att använda PEPPOL

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om ändrade regler för de statliga myndigheterna. En stor nyhet är ett krav på att myndigheterna ska kunna använda PEPPOL:s infrastruktur. Kravet träder i kraft 1 november 2018.