Offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning

PwC har genomfört en intervjuundersökning om e-förvaltning med 180 av de högsta cheferna inom den offentliga förvaltningen.