Offentliga inköp för maximal nytta

Hur bör offentliga inköp användas för maximal samhälls- och medborgarnytta? Det är frågeställningen på ett panelsamtal under Mötesplats Offentliga Affärer i Nacka strand 27-28 september 2023.

Arrangören hoppas på ett djupgående samtal med inriktning på politiskt strategisk påverkan på landets offentliga affärer, inköp och upphandlingar. Och av den kontrakterade panelen att döma kommer det inte att saknas vare sig djup eller bredd.

I ett utskick ställer arrangören de frågor som är relevanta för panelen att svara på.

Hur vill våra politiker och samhällsbärande organisationer att offentliga affärer ska driva samhällsutvecklingen framåt, vilken riktning är nödvändig och mest effektiv utifrån nuvarande ekonomiska läge och hur kommer det att påverka ditt arbete framåt?

De medverkande i detta förhoppningsvis efterfrågade pass är:

● Veronica Magnusson, Förbundsordförande Vision

● Ulrica Dyrke, Jurist och näringspolitisk expert avseende offentlig upphandling Almega

● Annika Wallenskog, Chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

● Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun

● Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande Malmö kommun.