Offentliga rummet: ESV sätter fokus på behovet av ökad mognad inom digitalisering

Ekonomistyrningsverket (ESV) håller två seminarier på Offentliga rummet i Malmö den 25–27 maj. Baserat på erfarenheterna från flera regeringsuppdrag inom digitalisering beskriver vi olika områden inom verksamhetsutveckling, där det finns ett behov av att öka mognaden i statsförvaltningen. Vi tipsar även om hur offentliga verksamheter kan arbeta med nyttorealisering.