Offentliga Rummets inspel till den nationella strategin

Offentliga Rummets inspel till den nationella strategin överlämnat till statsrådet Anna-Karin Hatt.