Offentliga utgifter för IT-tjänster ökar

De offentliga organisationerna har ökat sina utgifter för IT-tjänster med 25 procent på fyra år. Det visar en ny rapport från AI-bolaget Tendium.

Digitaliseringen av den offentliga sektorn syns i de offentliga utgifterna. Sedan 2019 har statliga myndigheter, regioner och kommuner spenderat 25 procent mer på IT-tjänster. Den största delen av inköpen gjordes från stora IT-leverantörer. Det visar Tendiums nya rapport Den offantliga IT-marknaden

Under 2022 uppgick utgifterna för IT-tjänster över 30 miljarder kronor. Högst utgifter för IT-tjänster under 2022 hade Stockholms stad, som under året betalade 1,49 miljarder kronor till IT-tjänsteleverantörer. Bland topp tio fanns även stora statliga myndigheter som Trafikverket, Försäkringskassan och Skatteverket, samt Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Stora IT-leverantörer

De offentliga organisationerna köper främst in från stora IT-tjänsteleverantörer. Åren 2019 till 2022 gjordes mellan 63 och 65 procent av utbetalningarna för IT-tjänster till sammanlagt tio företag. 

De mindre bolagen har svårt att konkurrera om de stora kontrakten. 98 procent av IT-tjänsteleverantörerna som sålde till offentlig sektor var små och medelstora företag. Två procent, runt 50 av leverantörerna, var storföretag. De stora bolagen stod för 67 procent av de offentliga utbetalningarna till IT-leverantörer.

Regioner spenderar mest

Bland de offentliga organisationerna var det kommunerna som tillsammans stod för den största andelen av de offentliga IT-utgifterna. Regionerna spenderade tillsammans hälften så mycket.

Däremot ser förhållandena motsatta ut för genomsnittlig spendering per organisation. Regionerna la i genomsnitt 287 miljoner kronor per organisation under 2022, medan en genomsnittlig kommun spenderade 41 miljoner kronor.

Om rapporten

Rapporten Den offantliga IT-marknaden bygger på data om offentliga sektorns utbetalningar till IT-tjänstebolag – företag med SNI-kod 62 och 63. Utbetalningarna gällde både upphandlingspliktiga inköp och köp genom ramavtal och direktupphandlingar, däremot inte inköp till offentligt ägda bolag. Rapporten omfattar de allra flesta statliga myndigheter, regioner och kommuner. Vissa organisationer saknas i underlaget då de valt att inte lämna ut uppgifterna. 

Bakom rapporten står Tendium, ett mjukvaruföretag som med hjälp av AI önskar förenkla och effektivisera offentlig upphandling för leverantörer. Tendium hanterar stora mängder data om offentliga sektorns inköp och utgifter.