Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer

Regeringen har uppdragit åt utredaren Sigurd Heuman att titta närmare på hur offentlighetsprincipen kan komma att omfatta vissa delar av privat verksamhet.
Utredningen omfattar privat utförd men offentligt finansierade tjänster inom: vård och omsorg, fristående förskolor och fritidshem samt vuxenutbildning, vissa i skollagen särskilt reglerade utbildningsformer och viss pedagogisk verksamhet.

Rättsdokument, Kommittédirektiv Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström