Oförändrad nivå av långvarigt ekonomiskt bistånd

Drygt en tredjedel av de vuxna som mottog ekonomiskt bistånd 2015, fick det under minst tio månader detta år. Det visar rapporten Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd.