Ojusta metoder knäcker hennes friskola


Kommunens tjänstemän har tillstyrkt ansökan, bygglovet är på plats och föräldrarna köar. Men på torsdag tänker den politiska ledningen i Nora stoppa etableringen av förskolan i kommunen. "Det finns inget fristående alternativ i Nora", säger Maria-Pia Carlsson, Solberga Förskolor, som är förtvivlad över kommunens agerande.