”Öka digitaliseringstakten i offentlig sektor”

Digitaliseringen av den offentliga sektorn går långsamt i Sverige, vilket innebär att vi riskerar att hamna efter andra länder. För att ta itu med denna utmaning satsar Frends stort på att driva på digitaliseringen av svensk offentlig sektor.

En nyckelaktör i denna satsning är Robert Jakobsson, som nu tar sig an rollen som Head of Public Sector på Frends Sverige. Detta sker efter att han arbetat i ett år som Senior Sales Manager på bolaget. Med över 15 års erfarenhet från TEIS (Tietoevry Integration Server), där han specialiserat sig på offentlig sektor och integrationslösningar, för Robert med sig värdefull kompetens till sin nya roll.

Robert Jakobsson, Head of Public Sector, Frends Sverige.

– Inom offentlig verksamhet är digitaliseringstrenden huvudsakligen inriktad på samverkan och återanvändning. All nödvändig information finns redan i varje kommun. Det gäller bara att effektivisera processerna och utnyttja data för att uppnå förbättringar, säger Robert.

Robert betonar särskilt vikten av att hålla jämna steg med den snabba digitaliseringstakten för att undvika säkerhetsrisker och möta de ständigt ökande kraven från medborgare och kunder.

Optimera befintliga processer

– Många kommuner försöker lösa sina utmaningar genom att investera i nya verksamhetssystem, även när de redan har fungerande verktyg och all nödvändig information till hands. Fokus bör i stället ligga på att optimera och förbättra de befintliga processerna. Genom att hantera befintlig information kan kommunerna få in effektiviseringen av det dagliga arbetet, spara enorma summor pengar och snabba på digitaliseringen, säger Robert.  

En annan viktig aspekt som Robert framhäver är att den offentliga sektorn riskerar att ha svårt att uppfylla sitt samhällsuppdrag om det inte finns en ökad benägenhet att digitalisera inom kommunerna, samt att det finns tillgång till nödvändiga verktyg för att lyckas med detta.

”Kalmar ett föredöme”

Ett framstående exempel på effektiv digitalisering är Kalmar kommun. Genom att förenkla interna rutiner och optimera användningen av befintliga data har Kalmar höjt sin digitaliseringsnivå betydligt. Detta har möjliggjort både enklare delning av information mellan verksamheterna samt en ökad tillgänglighet för medborgarna. Genom automatiserad ärendehantering kan kommunen nu utföra mer arbete med färre resurser, och där har Frends integrationsplattform spelat en avgörande roll.

– Frends kan via sina gränssnitt tillhandahålla värdefulla data om kunder och deras beteende. Det handlar om att skapa effektiva processer för att maximera nyttan av informationen – vilket är en av våra stora styrkor, förklarar Robert.

Många kommuner kämpar

Trots framstegen kämpar många kommuner fortfarande med integrationsskulder, som uppstår när befintliga system har begränsningar eller när det är för kostsamt att införa nya lösningar. Frends färdiga processer och lösningar är utformade för att hjälpa till att integrera system och ta igen det eftersatta behovet av integration, vilket i sin tur snabbar på digitaliseringen. 

– Med Frends kan användare inom verksamheten snabbt skissa upp önskade processer eller integrationsbehov utan att starta från noll. Genom att definiera händelsekedjor och systemanslutningar sparar man tid och undviker kostsamma projekt. Det accelererar digitaliseringen och minskar behovet av kodning för varje integration, förklarar Robert.

Gemensam lösning 

Ett annat framsteg inom digitaliseringen av den offentliga sektorn är Skolverkets rekommendation av standarden SS 12000, ett gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan. Detta är första gången som Skolverket rekommenderar en teknisk standard, vilket tydligt visar det statliga verkets engagemang för att driva på arbetet med att samordna digitala lösningar inom skolan.

Genom att anta denna gemensamma standard ökar möjligheterna till smidigare informationsutbyte och effektivare verksamhetsprocesser även inom skolan. Robert Jakobsson är övertygad om att detta kommer att bidra till att öka digitaliseringstakten inom den offentliga sektorn.

– Vi på Frends ser fram emot att vara en del av denna utveckling, avslutar Robert.

Om Frends

Frends strävar efter att tillhandahålla effektiva verktyg för svenska kommuner till stöd för att modernisera sina processer och möta de växande kraven på automatisering och effektivitet. 

Bolagets färdiga processer och lösningar är utformade för att hjälpa till att integrera system och ta igen det eftersatta behovet av integration, vilket i sin tur snabbar på digitaliseringen. 

Text och bild har ställts till förfogande för publicering i OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats av oss.