Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Regeringen lämnade den 20 januari ett förslag till en ny lag om insyn i finansiering av partier som ska gälla för partier som deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet. Detta för att skapa ökad öppenhet i hur partierna finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidaterna finansierar sina personvalskampanjer.

Pressmeddelande: Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Justitiedepartementet,
20 januari 2014