Ökad internationalisering bland svenska företag

Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade, framför allt inom tjänstebranscher. Men endast fyra procent av dessa företag har sin huvudsakliga marknad utanför Europa.