Ökad kompetens ska minska förlossningsskador

Rätt vård i samband med komplikationer vid förlossningen minskar risken för långvariga förlossningsskador. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har fått i uppdrag att utvärdera och sammanställa kunskaper kring hur man förebygger skador och komplikationer i samband med förlossning.

Pressmeddelande: Kunskap på förlossningsområdet ska sammanställas
Regeringsuppdrag: Uppdrag om att systematiskt sammanställa kunskap på förlossningsområdet

Socialdepartementet,
23 mars 2015