Ökad kunskap ett steg på vägen mot mer jämställda pensioner

Tisdagen den 21 juni bjöd riksdagens Pensionsgrupp in till kunskapsseminarium om jämställda pensioner. På agendan stod en presentation av de nio delrapporter pensionsgruppen beställt inom ramen för projektet Jämställda pensioner. Rapporterna finns nu tillgängliga i sin helhet.