Ökad kvalitet i äldreboende

Det pågår ett intensivt arbete med att förbättra landets äldreboenden. För två veckor sedan antog SKL en rekommendation för att öka kvalitén.