Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen

Regeringen har beslutat att ge Försäkringskassan i uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen.

Pressmeddelande: Ökad rättssäkerhet i assistentersättningen

Socialdepartementet,
17 januari 2014