Ökad samverkan för barn och unga

Samverkan mellan psykiatrin övrig hälso- och sjukvården samt den sociala barn- och ungdomsvården ökar. Det framgår av årets Öppna jämförelser.