Ökad samverkan för ökad bredbandsutbyggnad

Idag tog regeringen ett beslut om att ge Tillväxtverket och Statens jordbruksverk i uppdrag att säkerställa fortsatt god samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under perioden 2014 – 2020.