Ökad samverkan kring svenska hjälpinsatser i Västafrika

Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjukvårdspersonal att delta i hjälpinsatser när det gäller ebola i Västafrika. En nyckel i arbetet är samverkan, inte minst mellan svenska staten och landstingen.

– Situationen i Västafrika är oroande. Det är viktigt att vi nu har en nära samverkan så att Sverige kan bidra mer. Den senaste veckan har vi haft mycket goda samtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström.

Pressmeddelande: Ökad samverkan för att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att delta i bekämpning av Ebolautbrottet
Bakgrund: Sveriges arbete med anledning av ebolautbrottet

Socialdepartementet,
12 oktober 2014