Ökad tillgång till kommunala föreskrifter

Kommuner och landsting ska se till att alla deras föreskrifter, taxor och organisatoriska bestämmelser finns samlade på kommunernas och landstingens webbplatser. Det föreslås i en proposition som regeringen överlämnat till riksdagen idag.