Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

I en lagrådsremiss lämnar regeringen förslag som syftar till att uppnå målen om en modern hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla på lika villkor. Den prismodell som presenteras ska så långt möjligt bidra till tidig tillgång till nya och innovativa läkemedel samtidigt som den också ska möjliggöra god kostnadskontroll i landstingen och säkerställa att prisnivån på läkemedel i Sverige är i nivå med nivån i andra jämförbara länder.

Lagrådsremiss Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

Socialdepartementet,
20 januari 2014