Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

I denna promemoria läggs förslag som ska förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten.

Rättsdokument, Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet