Ökad vårdkvalitet när läkare är chef

I en tid av kris är läkaren som chef ett framgångsrecept. Det menar Robert Holmqvist, ordförande, Sveriges yngre läkares förening (Sylf), och Sofia Warne, andre vice ordförande, Sylf.

De pekar på studie som visar att läkarledda enheter har större förändringsbenägenhet samt att med läkare som chefer hanteras resurser ofta mer effektivt.

Sofia Warne. Foto: Sveriges Läkarförbund.

Holmqvist och Warne hänvisar till Karolinska institutets metastudie av 82 vetenskapliga artiklar. De menar att denna studie fastställer att med läkare som chefer ökar vårdkvaliteten. Även personalens tillfredställelse på arbetet ökar och användandet av ny teknologi ökar – med fokus på bästa möjliga sjukvård, slår de fast i ett inlägg i Dagens Medicin.

Robert Holmqvist. Foto: Sveriges Läkarförbund.

Med anledning av detta ger de två debattörerna och deras organisation följande råd till regionerna:  

• Att det medicinska ledarskapet bör prioriteras vid chefsrekryteringar.

• Att läkare i fler regioner erbjuds ledaruppdrag tidigt i karriären, bland annat via ledarskaps-ST.

• Att verksamhetsnära chefskap också ges det mandat som krävs för att förändra och förbättra vården.

Till sist slår de fast:
”Kriser kräver ansvar. De besparingar som kommer att göras måste ske med fokus på att kunna erbjuda bästa möjliga sjukvård under rådande förutsättningar. Det kräver att den högsta medicinska kompetensen också finns tillgänglig i ledningen av hälso- och sjukvården.”

Om Sylf
Sveriges yngre läkares förening (Sylf) företräder läkare mellan examen och specialistbevis. Organisationen har 13 500 medlemmar och företräder också den grupp läkare där störst andel är intresserade av att åta sig ett chefskap. https://slf.se/sylf/